Zatrudnienie osoby godnej zaufania, która ma ukończony właśnie ten kurs stanowi bardzo małą barierę.

Dokument kompetencji zawodowych w przewozie to dokument, który potwierdza posiadanie stosownej wiedzy oraz dodatkowo umiejętności do założenia własnej firmy w przewozie. Wg. ustawy, certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie będą mogły nabyć osoby, które wykażą się wiedzą do wykonywania firmy w przewozie drogowym.

Główne dziedziny które obejmuje certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie to: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, kłopoty zarządzania środkami działalności gospodarczej. Jednostki które będą mogły być zwolnione z testu pisemnego, muszą obowiązkowo mieć zaświadczenie 2-ego stopnia, których harmonogram obejmuje pełen zakres stosownych zagadnień. Biznesmen prowadzący swoją własną firmę zajmującą się przewozem produktów niebezpiecznych, musi pamiętać o przyjmowaniu jednostki, która posiada certyfikat doradcy adr. Misją takiej osoby, jest zadbanie o prawidłowości transportu produktów niebezpiecznych, wsparcie merytoryczne, przygotowywanie sprawozdań, w momencie kiedy będzie miał miejsce jakiś wypadek.

Tego typu kurs jest kursem bez wątpienia tymczasowym i musimy nieustannie pamiętać, iż musimy go uaktualniać co pięć lat. W spółkach, które trudnią się przewozem, pakowaniem produktów niebezpiecznych, w których samochód oznaczony jest pomarańczowymi tablicami ADR taki fachowiec jest potrzebny. Zatrudnienie osoby godnej zaufania, która posiada ukończony właśnie tego typu kurs stanowi niewielką barierę, w firmie która pragnie rozrastać się w tej kategorii.

Więcej: certyfikat kompetencji www.certyfikatkatowice.pl