Kolejnym sposobem na wyzbycie się owadów z drewna…

Grupa owadów ,które chętnie ulokują się w elementach z drewna naszego własnego domu jest spora. Przeważnie całą winą obciążamy kornika, natomiast szkód w naszych meblach, schodach i więźbach dachowych dokonują również inne insekty, np. spuszczel pospolity czy kołatek domowy.
Zwalczanie korników w drewnie nie należy do czynności prostych. Dostępne są natomiast sposoby ,które pozwalają na wykonanie odkażenia drewna w skuteczny sposób.
Do metod tych należą dezynsekcje polem elektrycznym, metoda mechaniczna, która polega na usuwaniu uszkodzonej partii drewna oraz zastąpienie jej zdrową, czy także metoda fizyczna, która wykorzystuje gorące powietrze. Co więcej zwalczanie owadów w drewnie da się przeprowadzić z zastosowaniem fumigacji. Fumigacja polega na wtłoczeniu w drewno trującego środka przy użyciu gazu, dymu albo pary. Tę metodę stosuje się też do dezynsekcji całych budynków, natomiast należy pamiętać, iż jest to metoda bardzo toksyczna. Innym sposobem na pozbycie się owadów z drewna jest iniekcja ciśnieniowa. Do wprowadzenia środka chemicznego w głąb drewna używa się w niej bardzo wysokie ciśnienie.
Rozmaitość metod jest ogromna, wiele z nich odznacza się ogromną efektywnością. Bardzo ważne jest, ażeby wyselekcjonować odpowiednią dla swoich wymagań.

Autor: Zwalczanie owadów w drewnie Gdańsk